Tuesday, 12 August, 2008

ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ


ਚੱਕੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਚੁੱਲ਼ੇ ਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ

ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ

.............................

ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਂਗਾ ਚੱਲੂਂਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ

ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਵੀਂ

.............................

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਲੰਗਿਆ ਜਾਣਾ

ਛੱਡ ਜਾਏਂ ਟੇਸ਼ਣ ਤੇ

.............................

ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਂ ਨਾ ਪਰਾਹੁਣਿਆ ਖਾਲੀ

ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਰੱਖ ਲੈ

.............................

ਮੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ

ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਰਮਲ ਤੋਂ

.............................

ਲੌਂਗ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ

ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਟੋਲਦੀ ਰਹੀ

.............................

ਤੇਰੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵੱਜਣ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ

ਲੰਘ ਗਈ ਤੂੰ ਪੈਰ ਦੱਬ ਕੇ

.............................

ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਠਾਣਾ

ਕੈਦ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ

.............................

ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਐਂ ਬੂਬਨਿਆਂ ਸਾਧਾ

ਛੇੜ ਕੇ ਭਰਿੰਡ ਰੰਗੀਆਂ

.............................

ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਲੁਆ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ

ਜੇ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਖਣੀ

.............................

ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ

ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਊਂ

.............................

ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਡੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ

ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕਰੋ

.............................

ਮੈਂ ਮੂੰਗਰੇ ਤੜਕ ਕੇ ਲਿਆਈ

ਰੋਟੀ ਖਾਲੈ ਕੋਹੜੀ ਟੱਬਰਾ

.............................

No comments: