Thursday, 16 October, 2008

ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ


ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਘੜਾ ਦੇ ਗੋਖੜੂ


ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰ ਪੁਰਾਣਾ

ਪੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਦੇ ਲੋਗੜੀ

ਪਾਉਣਾ ਗੁੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਠਾਣਾ

ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਲੁਆ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ

ਮੇਲੇ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਜਾਣਾ

ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਗਾਉਣੀ ਸੱਜਣਾ

ਭਾਮੇਂ ਰਹੇ ਨਾ ਭੜੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ

ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਮੰਨੀਆਂ

ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੇ ਮੰਨੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ

ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਟ 'ਤੇ ਪੁਆ ਲੀਂ ਮੋਰਨੀ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੋਡੀ 'ਤੇ ਖੁਣਾਉਣਾ ਚੰਦ-ਦਾਣਾ

ਇਕ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਬਦਲੇ

ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ

.................

ਰੜਕੇ-ਰੜਕੇ-ਰੜਕੇ

ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਗੇ ਟਾਕਰੇ


ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ

ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ

ਬੋਲ ਕਾਲਜੇ ਰੜਕੇ

ਭਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੋਈਆਂ

ਆ ਗੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫ਼ੜ ਕੇ

ਅੱਖੀਆਂ ਪੂੰਝੇਗਾ

ਲੜ ਸਾਫ਼ੇ ਦਾ ਫੜ ਕੇ

.................

ਝਾਮਾਂ-ਝਾਮਾਂ-ਝਾਮਾਂ

ਕੁੜਤੀ ਲਿਆ ਦੇ ਟੂਲ ਦੀ


ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੁੱਥਣ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂ

ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਡੰਡੀਆਂ

ਤੇਰਾ ਜੱਸ਼ ਗਿੱਧਿਆਂ ਵਿਚ ਗਾਵਾਂ

ਮਿਸਰੀ ਕੜੱਕ ਬੋਲਦੀ

ਲੱਡੂ ਲਿਆਮੇਂ ਤਾਂ ਭੋਰ ਕੇ ਖਾਵਾਂ

.................

No comments: